Nordiska visskolan och välkända visor

Visor svenskar älskar

I Kungälv finns Nordiska visskolan. Här har Mona Ersare bland många andra studerat visor och allt som hör till. På visskolan undervisar man inom områden som gitarr och arrangemang, texttolkning, vishistoria ochrepertoar¬kännedom samt vistolkning. Tillsammans med lärare besöker eleverna konserter och gör studiebesök på Musikmuseet, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå samt Svenskt Visarkiv.

Utbildningen börjar i augusti och sträcker sig över två terminer. Kurskostnaden är 4 000 kronor, vilket täcker kostnader för material, resor och studiebesök. Väljer man att bo på internat tillkommer 43 760 kronor för kost och logi. Till Nordiska visskolan kommer elever från hela Norden, och åldrarna varierar från 18 år och uppåt. Den stora variationen är till utbildningens fördel eftersom alla har något att bidra med till gruppen.

Visor går att likna vid strofiska dikter med melodier. Det är rimmen i versen som sätter melodin, och för att lyckas inom den smala musikgenren visor krävs det att man kan två hantverk – att skriva och komponera musik. Nordiska visskolan gör sitt yttersta för att eleverna ska utveckla båda talangerna, något Mona Ersare lyckats med. Att skriva visor är en konst i dubbel bemärkelse – den som har handlag att göra det ska vara stolt.

Att Sverige älskar sina visor är förklaringen till Sveriges Televisions framgångar med ”Allsång på Skansen”. Kanske har intresset för visor sitt ursprung i Carl Michael Bellmans visor. Många tänker främst på Evert Taube när man talar om visor, han har bland annat skrivit ”Calle Schewens vals”, ”Flickan i Havanna”, ”Fritiof och Carmencita”, ”Sjösala vals”, ”Så länge skutan kan gå”, ”Så skimrande var aldrig havet” och ”Änglamark”.

Under åren har en annan genre vuxit fram, nämligen vispop. Artister som sjungit eller sjunger vispop är Björn Afzelius, Cornelis Vreeswijk, Lisa Ekdahl, Mikael Wiehe, Ted Gärdestad och Ulf Lundell. Visor hör sommaren till och människor söker sig därför gärna till Skansen och lyssnar på allsång, det är en vacker plats där vispopen slagit rot ordentligt. Vill man hellre lyssna på visor, och inte vispop, är rekommendationen att besöka hembygdsföreningar.

visor